neděle 7. března 2010

Une petite fille

Na křídlech vzpomínek cestuje do minulosti, vzpomíná, zapomíná, nachází, zastavuje se, směje se, trochu se zlobí...je ohromená, je v transu... zpívá, mluví, mlčí, hledí, objímá, líbá, trochu pláče, zmenšuje se, ale roste, sedí, stojí, tančí...sní o světě za zrcadlem, sní o světě za tou  tváří, bílým plátnem... vzít štětec a barvy... namalovat život...zafixovat neviditelnou bariérou...kráčet, stoupat, běžet k Eiffelovu vrcholu...
vítr ve vlasech, plachtách, schránka plná duše, citů, obav, přání, nadějí, touhy předat psaní a dar...
moře dálek...loď a převozník...budoucnost tajemství...hledání pokladu...víla beze slov putuje pouští...oáza bytostí...tisíce správných směrů překážky vichřice, znetvořená tvář bouře přítel...čisto, bílo...
Tvář zrcadlo...duše hrací skříňka...
dvanáct měcíců, dvanáct skříněk, melodií s léčivou sílou...
Díky únoru, listopadu, červnu, prosinci, lednu, sprnu, dubnu, říjnu, červenci, září, květnu, březnu ví, tedy je..

1 komentář: